DOLCHEM. БРЕНД РЕСТАЙЛИНГИ

Бренд: Dolchem (Канада)
www.dolchem.com

Фаолият доираси: Бассейнлар ва дам олиш курортлари учун сув тозалаш воситаси.
Дунё бозори

Канаданинг кимевий DIS компанияси узининг Dolchem бренди упаковкасининг янада янгирок ва дуне талабига жавоб берадиган булишини узига максад килиб куйди. Рестайлингдан сунг, бренднинг умумий куриниши янгиланди ва продукларнинг узаро ичидаги фарки янада кузга ташланадиган булди. Ракобатдош продукларнинг ичида янги бренд ажралиб туриши таъминланди.

DOLCHEM. БРЕНД РЕСТАЙЛИНГИ DOLCHEM. БРЕНД РЕСТАЙЛИНГИ DOLCHEM. БРЕНД РЕСТАЙЛИНГИ DOLCHEM. БРЕНД РЕСТАЙЛИНГИ DOLCHEM. БРЕНД РЕСТАЙЛИНГИ DOLCHEM. БРЕНД РЕСТАЙЛИНГИ DOLCHEM. БРЕНД РЕСТАЙЛИНГИ DOLCHEM. БРЕНД РЕСТАЙЛИНГИ